Historia Wydziału

 

kliknij w obraz aby przejść do cyfrowej postaci linii czasu historii WNOZK

 


 

KOLEGIA DZIEKAŃSKIE UBIEGŁYCH KADENCJI

 

Kadencja 2002-2005
Dziekan – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Prodziekan – dr hab. n. med. Violetta Ciszek-Doniec


Kadencja 2005-2008
Dziekan – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Prodziekan – dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec, prof. nadzw. ŚAM


Kadencja 2008-2012
Dziekan – dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec, prof. nadzw. SUM
Prodziekan – dr hab. n. med. Czesław Marcisz
Prodziekan – dr hab. n. med. Maciej Zaniewski


Kadencja 2012-2016
Dziekan – prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Prodziekan – dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot
Prodziekan – dr hab. n. med. Czesław Marcisz
Prodziekan – dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, którego mandat wygasł w 2016 r. W wyniku wyborów uzupełniających w dniu 14 III 2016 r. wybrana została prof. dr hab. n. med. Józefa Dąbek


Kadencja 2016-2020 (kadencja niepełna z uwagi na implementację tzw. Ustawy 2.0)
Dziekan – prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Prodziekan – dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot
Prodziekan – dr hab. n. med. Jacek Durmała
Prodziekan – dr hab. n. med. Michał Holecki, którego mandat wygasł w 2018 roku. W wyniku wyborów uzupełniających w dniu 24 IX 2018 r. wybrana została prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

Deklaracja dostępności