Informacje

Prezentacja3.jpg (111 KB)

UWAGA STUDENCI !!!! PRZEDŁUŻONO TERMIN NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW DO 25.02.2023 !!!!

PRZYPOMINAMY, ŻE AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII to 20 pkt. MEiN

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowej pt.: „Zdrowie i choroba – profilaktyka i leczenie z perspektywy fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, elektroradiologa i coach`a” pod redakcją naukową: prof. dr hab. n. med. Agnieszki Drosdzol-Cop, dr hab. n. o zdr. Anny Brzęk, prof. SUM, dr hab. n. o zdr. Urszuli Siomy-Markowskiej, prof. dr hab. n. med. Anetty Lasek-Bal, dr. hab. n. med. Pawła Niemca, prof. SUM. Monografia dedykowana jest Studentom z okazji 20-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Publikacja monografii planowana jest na koniec roku 2023 r. (Redaktorzy zastrzegają, że podany termin wydania monografii j jest orientacyjny, tryb wydania zależy od wielu czynników, na które nie mają wpływu Redaktorzy monografii naukowej).

Przesłany artykuł/praca będzie podlegała recenzji naukowej wstępnej (opiekun naukowy pracy) oraz recenzji zasadniczej zespół redakcyjny.

Zredagowane (zgodnie z n/w zasadami) prace należy przesyłać pod adres e-mail: monografiawnozk@sum.edu.pl do 25.02.2023r.

Prosimy  o terminowe wysyłanie publikacji, z uwagi na liczbę publikacji przewidzianych dla poszczególnych kierunków.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z punktem na temat ZASAD REDAGOWANIA PUBLIKACJI DO MONOGRAFII - tylko i wyłącznie prace poprawnie zredagowane będą poddane recenzji naukowej.

 

ZASADY REDAGOWANIA PUBLIKACJI DO MONOGRAFII - DO POBRANIA TUTAJ

OŚWIADCZENIE AUTORÓW I OPIEKUNA (dołączone do każdej przesłanej pracy) - DO POBRANIA TUTAJ

lub oświadczenie (word)

Deklaracja dostępności