Kolegium Dziekańskie

Kolegium Dziekańskie Wydziału

Kadencja 2020-2024

 

ładowanie obrazu

Dziekan – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

ładowanie obrazu

Prodziekan do spraw studenckich – dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM

ładowanie obrazu

Prodziekan – dr hab. n. o zdr. Urszula Sioma-Markowska

 
ładowanie obrazu

Prodziekan – dr hab. n. med. Paweł Niemiec, prof. SUM

Deklaracja dostępności