Historia Wydziału

20 lat minęło…

 

 1. 2001 r.

  Powołanie prof. dra hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora na funkcję pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Wydziału
  28 marca 2001 r. ówczesny Rektor ŚAM prof. zw. dr hab. Tadeusz Wilczok  uchwałą 147/2001 tworzy Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej
  Wydział  od roku akademickiego 2001/2002 kształci studentów na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia

 2. 2005 r.

  Wydział przyjmuje nową nazwę: Wydział Opieki Zdrowotnej

 3. 2010 r.

  25 stycznia 2010 r.
  Wydział Opieki Zdrowotnej SUM decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora nauk o zdrowiu
  19 kwietnia 2010 r.
  otwarcie Centrum Dydaktycznego ówczesnego Wydziału Opieki Zdrowotnej

 4. 2012 r.

  Wydział przyjmuje nową nazwę: Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  24 września 2012 r. otwarcie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej WNOZK

 5. 2014 r.

  Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział kształci studentów na kierunku: elektroradiologia i coaching medyczny

 6. 2018 r.

  23 kwietnia 2018 r.
  do użytku zostaje oddane boisko wielofunkcyjne Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu przy. ul. Medyków 8

 7. 2019 r.

  Od 1 października 2019r. rozpoczyna się kształcenie w Szkole Doktorskiej przy WNOZK

 8. 2022 r.

  24 maja 2022 r. Uroczyste Obchody 20 – lecia WNOZK

Deklaracja dostępności