Nauka i Dydaktyka

Nauka i Dydaktyka

267 nauczycieli akademickich, w tym:

 • 15 osób z tytułem profesora,
 • 29 osób ze stopniem doktora habilitowanego,
 • 104 osoby ze stopniem doktora,
 • 26 osób z tytułem lekarza,
 • 93 osób z tytułem zawodowym magistra.

 

Strukturę organizacyjną Wydziału tworzą 56 jednostki naukowo-dydaktyczne, w tym:

 • 7 Katedr
 • 10 Klinik i Oddziałów Klinicznych
 • 29 Zakładów

Jednostki zlokalizowane są w Katowicach, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu i Siemianowicach Śląskich.

 

W ramach Wydziału działa także:

 • Uniwersytet Pierwszego Wieku
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Szkoła Doktorska
 • Kształcenie studentów w języku angielskim
 • Program Erasmus+

 

W Wydziale pracuje również:

 • 13 pracowników Dziekanatu
 • 25 pracowników badawczo – technicznych

 

Na Naszym Wydziale studiuje...

 • 1013 studentów pielęgniarstwa
 • 726 studentów położnictwa
 • 944 studentów fizjoterapii
 • 168 studentów elektroradiolgii
 • 2 studentów coachingu medycznego

Deklaracja dostępności